شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
کنارتخته Konar Takhteh 8332/02 2019/05/19 04:19:54 13 29.68 51.31 18 4 IGTU KNT
کنارتخته Konar Takhteh 8332/01 2019/05/13 05:41:35 25 29.6 51.41 8 4.1 IGTU KNT
آبدانان Abdanan 8331/02 2019/05/11 12:29:43 22 32.85 47.41 16 3.5 IGTU ABN
سرابله Sarableh 8329/04 2019/05/11 10:29:30 16 SBL
تازه آباد1 Tazeh Abad1 8330 2019/05/11 10:28:58 5 34.87 45.76 121 5.1 IGTU SLS1
ازگله Ezgeleh 8328 2019/05/11 10:28:58 55 34.87 45.76 9 5.1 IGTU EZG
بندرعباس1 Bandar-e-Abbas1 8337 2019/05/10 02:41:53 2 27.43 56.32 26 3.9 IGTU BNA1
اوز Evaz 8322 2019/04/30 13:16:37 52 27.79 53.94 7 3.6 IGTU EVZ
سرابله Sarableh 8329/03 2019/04/25 19:57:33 9 SBL
هجدک Hojdak 8323 2019/04/25 15:03:15 8 30.79 57.37 35 4.5 IGTU HOJ
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.