شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8431 2019/09/24 10:35:15 30 34.39 45.73 14 3.7 IGTU SPZ
ایذه1 Izeh1 8424/02 2019/09/24 09:01:58 75 32.04 49.81 25 4.6 IGTU IZH1
باغملک Bagh-Malek 8423/02 2019/09/24 09:01:58 34 32.04 49.81 55 4.6 IGTU BGM
ایذه1 Izeh1 8424/01 2019/09/24 07:24:22 29 32.05 49.81 26 4.1 IGTU IZH1
باغملک Bagh-Malek 8423/01 2019/09/24 07:24:22 11 32.05 49.81 57 4.1 IGTU BGM
سروآباد Sarv Abad 8420/02 2019/09/17 21:46:45 23 35.4 46.36 10 3.4 IGTU SVA
دگاگا Degaga 8414 2019/09/17 19:29:54 12 35.42 46.4 22 4.4 IGTU DGG
سروآباد Sarv Abad 8420/01 2019/09/17 19:29:54 153 35.42 46.4 12 4.4 IGTU SVA
رزجرد Razjerd 8410 2019/09/16 16:58:47 15 36.52 49.89 32 4.6 BHRC RSJ
رازمیان Razmiyan 8411 2019/09/16 16:58:47 25 36.52 49.89 29 4.6 BHRC RZM
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.