شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
دیزین1 Dizin1 8637 2020/05/27 09:11:37 1 35.78 52.03 63 4 IGTU DZN1 زلزله دماوند
تهران310 (دیوان محاسبات) Tehran310 8653 2020/05/27 09:11:37 1 35.78 52.03 57 4 IGTU TH310 زلزله دماوند
تهران308(فرهنگسرای بهمن) Thran309 8652 2020/05/27 09:11:37 0.98 35.78 52.03 59 4 IGTU TH308 زلزله دماوند
تهران307 (دانشگاه بهشتی) Tehran307 8651 2020/05/27 09:11:37 0.85 35.78 52.03 58 4 IGTU TH307 زلزله دماوند
تهران306 (دانشگاه تهران) Tehran306 8650 2020/05/27 09:11:37 1 35.78 52.03 58 4 IGTU TH306 زلزله دماوند
تهران305 (فرهنگسرای خاوران) Tehran305 8649 2020/05/27 09:11:37 1 35.78 52.03 53 4 IGTU TH305 زلزله دماوند
تهران304(دانشگاه آزاد) Tehran304 8648 2020/05/27 09:11:37 0.62 35.78 52.03 65 4 IGTU TH304 زلزله دماوند
تهران303(دانشگاه شهید رجایی) TEhran303 8647 2020/05/27 09:11:37 2 35.78 52.03 49 4 IGTU TH303 زلزله دماوند
تهران302(پارک غزال) Tehran302 8646 2020/05/27 09:11:37 5 35.78 52.03 34 4 IGTU TH302 زلزله دماوند
تهران301 (کهریزک) Tehran301 8645 2020/05/27 09:11:37 0.59 35.78 52.03 68 4 IGTU TH301 زلزله دماوند
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.