شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
صالح آباد Saleh Abad 8908 2021/06/06 04:54:22 13 33.45 45.99 18 5.2 IGTU SLA
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8909 2021/06/06 04:54:22 6 33.45 45.99 112 5.2 IGTU SPZ
بالا ده1 Balaadeh1 8903 2021/05/28 20:35:54 5 30 50.91 126 5 IGTU DBL1
دوگنبدان1 Dogonbadan1 8902 2021/05/28 20:35:54 2 30 50.91 41 5 IGTU DGB1
باباکلان1 Baba Kalan1 8900 2021/05/28 20:35:54 5 30 50.91 16 5 IGTU BBK1
یاسوج3 Yasooj3 8901 2021/05/28 20:35:54 0.36 30 50.91 98 5 IGTU YSJ3
بندرگناوه1 Bandar-e-Genaveh1 8904 2021/05/21 11:52:16 36 29.79 50.57 24 5 IGTU GNV1
بندرریگ Bandar-e-Rig 8906/02 2021/05/21 11:52:16 48 29.79 50.57 34 5 IGTU BRG
آشخانه1 Ashkhaneh1 8897/03 2021/05/17 02:46:58 1 37.24 56.63 44 4.2 IGTU AKH1
چمن بید Chaman Bid 8893/02 2021/05/17 00:54:00 117 37.18 56.71 31 5.4 BHRC CMB زلزله چمن بید-شوقان
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.