شبکه شتابنگاری زلزله ایران - آخرین شتابنگاشت های ثبت شده

نام ایستگاه نام لاتین شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی ML MW MN MS mb مرجع کد ایستگاه
مهترلو2 Mehtarlo2 8338 2019/06/07 21:42:01 24 38.41 46.68 8 4 IGTU MTL2
سر پل ذهاب Sarpolezahab 8345 2019/06/05 03:36:16 27 34.44 45.57 28 4.9 BHRC SPZ
گورسفید Goorsefid 8341 2019/06/05 03:36:16 29 34.44 45.57 35 4.9 BHRC GRS
سومار Soomar 8346 2019/06/05 03:36:16 6 34.44 45.57 63 4.9 BHRC SUM
لالی Lali 8343 2019/06/01 04:34:04 15 32.21 48.91 22 4 IGTU LAL
تازه آباد1 Tazeh Abad1 8344/02 2019/05/27 20:55:34 8 34.61 46.16 74 3.8 IGTU SLS1
ازگله Ezgeleh 8340/02 2019/05/27 18:10:51 36 34.78 45.88 7 2.8 IGTU EZG
چنگوره1 Changoureh1 8339 2019/05/26 04:34:10 89 35.67 48.92 13 3.6 IGTU CHO1
ازگله Ezgeleh 8340/01 2019/05/25 18:26:42 52 34.86 45.84 3 4 IGTU EZG
تازه آباد1 Tazeh Abad1 8344/01 2019/05/25 10:20:44 10 34.63 46.36 64 4.1 IGTU SLS1
برای مشاهده دیگر شتابنگاشت های ثبت شده به صفحه جستجوی شتابنگاشت ها مراجعه کنید.