شتابنگاشت های ثبت شده در طالقان1

کد ایستگاه TAL1
نام ایستگاه طالقان1
نام لاتین Taleqan1
استــان البرز
سرعت موج برشی 462
کد جنس زمین II
تاریخ شروع به کار 1376/08/15
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
2096/01 1998/12/03 13:13:33 148 36.17 50.97 19 33 4.5 NEIC
2096/02 1998/12/03 21:07:15 66 36.21 50.95 17 0 IGTU
2096/03 1998/12/19 04:54:00 40 36.77 50.79 66 10 4.3 NEIC
2818 2002/06/22 02:58:20 19 35.66 48.92 176 12 6.4 BHRC
3318 2004/05/28 12:38:46 121 36.28 51.61 77 16 6.4 BHRC
6990 2017/04/01 10:27:29 25 36.26 50.82 10 12.3 3.1 IGTU
7916/01 2018/05/12 23:07:18 132 36.2 50.81 5 12 3.2 IGTU
7916/02 2018/05/12 23:13:48 22 36.2 50.78 3 8 2.7 IGTU
7916/03 2018/05/12 23:28:26 74 36.22 50.8 5 8 3.1 IGTU
7917 2018/05/13 13:14:51 24 36.21 50.78 4 10 2.6 IGTU
7919 2018/05/15 11:38:23 92 36.21 50.8 5 12 3.5 IGTU