شتابنگاشت های ثبت شده در مارگون1

کد ایستگاه MRG1
نام ایستگاه مارگون1
نام لاتین Margoun1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1399/11/25
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8835 2021/02/17 18:35:34 35 30.87 51.53 45 8 5.6 BHRC