شتابنگاشت های ثبت شده در گنبدکاووس1

کد ایستگاه GKV1
نام ایستگاه گنبدکاووس1
نام لاتین Gonbad-e-Kavoos1
استــان گلستان
سرعت موج برشی 402
کد جنس زمین IV-B
تاریخ شروع به کار 1397/11/09
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8768 2020/09/06 21:34:23 20 36.94 55.13 34 7 5.1 IGTU