شتابنگاشت های ثبت شده در ده چنار محمودی

کد ایستگاه DCM
نام ایستگاه ده چنار محمودی
نام لاتین Deh Chenar
استــان چهارمحال و بختیاری
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1384/05/10
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8407 2019/09/16 12:56:56 43 31.45 51.35 23 8 4.3 IGTU
8773 2020/09/29 04:08:00 20 31.66 51.21 30 10 4.7 IGTU