شتابنگاشت های ثبت شده در انارک

کد ایستگاه ANA
نام ایستگاه انارک
نام لاتین Anarak
استــان اصفهان
سرعت موج برشی
کد جنس زمین
تاریخ شروع به کار 1373/06/20
  شتابنگاشت های ثبت شده
شماره رکورد تاریخ بیشینه شتاب (cm/s/s) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی فاصله رومرکزی عمق کانونی MW ML mb MN MS مرجع
8327 2019/04/24 02:19:04 20 33.4 53.73 10 5.7 4.1 IGTU