مشخصات ایستگاه زاوین سفلی

کد ایستگاه ZVS
نام ایستگاه زاوین سفلی
نام لاتین Zavin Sofla
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 816
تاریخ شروع به کار 1378/08/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.75 59.93 1087 170 260