مشخصات ایستگاه یاسوج3

کد ایستگاه YSJ3
نام ایستگاه یاسوج3
نام لاتین Yasooj3
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/25
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.66 51.6 1835 0 90