مشخصات ایستگاه تلگرد

کد ایستگاه TLG
نام ایستگاه تلگرد
نام لاتین Talgerd
استــان کهکیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/10/18
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 30.75 50.74 776 72 162