مشخصات ایستگاه تلگرد1

کد ایستگاه TLG1
نام ایستگاه تلگرد1
نام لاتین Talgerd1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.75 50.75 146 0 90