مشخصات ایستگاه ترکمنچای

کد ایستگاه TKC
نام ایستگاه ترکمنچای
نام لاتین Torkmanchay
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی 542
تاریخ شروع به کار 1376/03/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.58 47.39 1643 150 240