مشخصات ایستگاه تهران79 (شهر ری)

کد ایستگاه TH010
نام ایستگاه تهران79 (شهر ری)
نام لاتین Tehran79
استــان تهران
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1389/01/01
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.59 51.43 1086 0 90