مشخصات ایستگاه تهران69 (فرهنگسرای بهمن)

کد ایستگاه TH008
نام ایستگاه تهران69 (فرهنگسرای بهمن)
نام لاتین Tehran69
استــان تهران
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1388/01/19
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.65 51.4 1134 0 90