مشخصات ایستگاه تهران80 (دانشگاه علم و صنعت)

کد ایستگاه TH006
نام ایستگاه تهران80 (دانشگاه علم و صنعت)
نام لاتین Tehran80
استــان تهران
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1388/09/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.74 51.5 1760 0 90