مشخصات ایستگاه طرقبه

کد ایستگاه TGB
نام ایستگاه طرقبه
نام لاتین Torqabe
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/08/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.31 59.38 1302 0 90