مشخصات ایستگاه تهران91 (مرکز تحقیقات-محوطه شبکه)

کد ایستگاه TEH91
نام ایستگاه تهران91 (مرکز تحقیقات-محوطه شبکه)
نام لاتین Tehran91
استــان تهران
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1387/12/27
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.74 51.36 1405 0 90