مشخصات ایستگاه تربت جام

کد ایستگاه TBJ
نام ایستگاه تربت جام
نام لاتین Torbate Jam
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 538
تاریخ شروع به کار 1376/08/15
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.23 60.63 922 66 156