مشخصات ایستگاه تخت

کد ایستگاه TAT
نام ایستگاه تخت
نام لاتین Takht
استــان هرمزگان
سرعت موج برشی 1195
تاریخ شروع به کار 1379/10/14
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 27.5 56.64 17 0 90