مشخصات ایستگاه طالقان1

کد ایستگاه TAL1
نام ایستگاه طالقان1
نام لاتین Taleqan1
استــان البرز
سرعت موج برشی 462
تاریخ شروع به کار 1376/08/15
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 36.18 50.77 1824 0 90