مشخصات ایستگاه تبریز6

کد ایستگاه TAB6
نام ایستگاه تبریز6
نام لاتین Tabriz6
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1384/12/03
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 38.02 46.39 1607 0 90