مشخصات ایستگاه تبریز5

کد ایستگاه TAB5
نام ایستگاه تبریز5
نام لاتین Tabriz5
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/04/24
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 38.1 46.33 1803 125 215