مشخصات ایستگاه شیروان

کد ایستگاه SVN
نام ایستگاه شیروان
نام لاتین Shirvan
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/11/19
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.39 57.95 1097 270 360