مشخصات ایستگاه سروآباد

کد ایستگاه SVA
نام ایستگاه سروآباد
نام لاتین Sarv Abad
استــان کردستان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/05/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.31 46.37 1025 0 90