مشخصات ایستگاه سوزا

کد ایستگاه SUZ
نام ایستگاه سوزا
نام لاتین Suza
استــان هرمزگان
سرعت موج برشی 1334
تاریخ شروع به کار 1373/07/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 26.78 56.07 -20 0 90