مشخصات ایستگاه سومار

کد ایستگاه SUM
نام ایستگاه سومار
نام لاتین Soomar
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 642
تاریخ شروع به کار 1373/07/25
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.88 45.64 303 0 90