مشخصات ایستگاه سر پل ذهاب

کد ایستگاه SPZ
نام ایستگاه سر پل ذهاب
نام لاتین Sarpolezahab
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 619
تاریخ شروع به کار 1373/07/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.46 45.87 566 0 90