مشخصات ایستگاه سر پل ذهاب1

کد ایستگاه SPZ1
نام ایستگاه سر پل ذهاب1
نام لاتین Sarpolezahab1
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/08/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 34.46 45.87 558 0 90