مشخصات ایستگاه سنگان

کد ایستگاه SNG
نام ایستگاه سنگان
نام لاتین Sangan
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 643
تاریخ شروع به کار 1373/09/20
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.4 60.25 840 0 90