مشخصات ایستگاه تازه آباد1

کد ایستگاه SLS1
نام ایستگاه تازه آباد1
نام لاتین Tazeh Abad1
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 281
تاریخ شروع به کار 1382/05/05
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.73 46.16 1223 0 90