مشخصات ایستگاه صالح آباد

کد ایستگاه SLA
نام ایستگاه صالح آباد
نام لاتین Saleh Abad
استــان ایلام
سرعت موج برشی 423
تاریخ شروع به کار 1373/10/14
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.47 46.19 619 35 125