مشخصات ایستگاه سی سخت

کد ایستگاه SKH
نام ایستگاه سی سخت
نام لاتین Sisakht
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/10/20
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 30.85 51.46 2100 325 55