مشخصات ایستگاه سی سخت1

کد ایستگاه SKH1
نام ایستگاه سی سخت1
نام لاتین Sisakht1
استــان کهگیلویه و بویراحمد
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1399/11/27
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 30.85 51.46 2199 0 90