مشخصات ایستگاه سد شیرین دره1

کد ایستگاه SID1
نام ایستگاه سد شیرین دره1
نام لاتین Shirindareh Dam1
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1385/07/10
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.72 57.11 2427 0 90