مشخصات ایستگاه شلمزار

کد ایستگاه SHZ
نام ایستگاه شلمزار
نام لاتین Shalamzar
استــان چهارمحال و بختیاری
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1374/02/03
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 32.05 50.82 1956 0 90