مشخصات ایستگاه شوقان

کد ایستگاه SHQ
نام ایستگاه شوقان
نام لاتین Showgan
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1378/08/30
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.34 56.89 1319 0 90