مشخصات ایستگاه سالند

کد ایستگاه SDS
نام ایستگاه سالند
نام لاتین saland
استــان خوزستان
سرعت موج برشی 748
تاریخ شروع به کار 1375/10/10
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 32.5 48.83 475 0 90