مشخصات ایستگاه شربیان

کد ایستگاه SBY
نام ایستگاه شربیان
نام لاتین Sharabiyan
استــان آذربایجان شرقی
سرعت موج برشی 484
تاریخ شروع به کار 1379/02/17
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.89 47.1 1760 345 75