مشخصات ایستگاه سرابله

کد ایستگاه SBL
نام ایستگاه سرابله
نام لاتین Sarableh
استــان ایلام
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/09/21
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 33.77 46.56 1050 0 90