مشخصات ایستگاه سنندج3

کد ایستگاه SAN3
نام ایستگاه سنندج3
نام لاتین Sanandaj3
استــان کردستان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1397/05/26
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.32 46.99 1513 0 90