مشخصات ایستگاه صالح آباد

کد ایستگاه SAL
نام ایستگاه صالح آباد
نام لاتین Saleh Abad
استــان خراسان رضوی
سرعت موج برشی 1472
تاریخ شروع به کار 1376/08/03
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 35.69 61.09 668 35 125