مشخصات ایستگاه سرخون

کد ایستگاه SAK
نام ایستگاه سرخون
نام لاتین Sarkhoon
استــان چهارمحال و بختیاری
سرعت موج برشی 1330
تاریخ شروع به کار 1381/05/01
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31.75 50.55 1576 0 90