مشخصات ایستگاه روانسر

کد ایستگاه RVN
نام ایستگاه روانسر
نام لاتین Ravansar
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 267
تاریخ شروع به کار 1373/10/07
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.65 46.65 1359 10 100