مشخصات ایستگاه رامهرمز

کد ایستگاه RMH
نام ایستگاه رامهرمز
نام لاتین Ramhormoz
استــان خوزستان
سرعت موج برشی 269
تاریخ شروع به کار 1373/02/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 31.27 49.6 92 0 90