مشخصات ایستگاه ریز1

کد ایستگاه RIZ1
نام ایستگاه ریز1
نام لاتین Riz1
استــان بوشهر
سرعت موج برشی 1027
تاریخ شروع به کار 1398/10/25
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 28.06 52.08 345 0 90