مشخصات ایستگاه رودبار

کد ایستگاه RDO
نام ایستگاه رودبار
نام لاتین Roodbar
استــان کرمان
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1387/02/03
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 28.02 58 561 0 90