مشخصات ایستگاه رباط

کد ایستگاه RBT
نام ایستگاه رباط
نام لاتین Robat
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1375/11/22
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.9 57.7 1682 182 272