مشخصات ایستگاه راز

کد ایستگاه RAZ
نام ایستگاه راز
نام لاتین Raz
استــان خراسان شمالی
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1373/08/17
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 37.94 57.1 1269.8 95 185