مشخصات ایستگاه قصرشیرین

کد ایستگاه QSR
نام ایستگاه قصرشیرین
نام لاتین Qasr-e-Shirin
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی 347
تاریخ شروع به کار 1376/05/15
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
SSA-2 34.51 45.59 395 0 90