مشخصات ایستگاه قصرشیرین1

کد ایستگاه QSR1
نام ایستگاه قصرشیرین1
نام لاتین Qasr-e-Shirin1
استــان کرمانشاه
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1396/08/23
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 34.51 45.59 395 0 90