مشخصات ایستگاه قلعه بلند

کد ایستگاه QBD
نام ایستگاه قلعه بلند
نام لاتین Qalehboland
استــان تهران
سرعت موج برشی
تاریخ شروع به کار 1394/06/15
مشاهده شتابنگاشت های ثبت شده در ایستگاه
  دستگاه های نصب شده
نوع دستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا زاویه L زاویه T
Guralp 35.21 51.79 827 0 90